Imponerande passionsverk

LUKASPASSIONEN

Musik: Rolf Martinsson

Texter: Bibeln och Göran Greider

Dirigent: Alexander Einarsson

Solister: Helene Ranada, mezzo; Jonas Samuelsson, baryton

Petri Sångare och instrumentalgrupp

Uruppförande i S:t Petri kyrka, Malmö 1 april 2012

”Passionernas mästare Bach har på senare år fått konkurrens” skriver Jenny Leonard i en artikel inför uruppförandet i 14 kyrkor av Rolf Martinsson och Göran Greiders Lukaspassionen. Det är överord, det går inte att konkurrera med Bach. Däremot kan möjligtvis andra verk ställas vid sidan av hans Matteus- och Johannespassion, verk som inspirerats av de senaste 250 årens strömningar inom musikens och religionens tankevärldar.
Initiativet till en nyskriven passion togs av Gehrmans musikförlag och Sensus studieförbund. Verket beställdes gemensamt av församlingar i de tretton svenska stiften samt Borgå stift i Finland och urpremiären skedde gemensamt under Palmsöndagshelgen.
Efter att ha hört uppförandet i S:t Petri kyrka i Malmö i söndags måste jag säga att jag är imponerad, djupt imponerad, av såväl musik som text och utförande. Det är ett omfattande verk, drygt halvannan timme långt, med stora skönhetsvärden och präglat av gediget kunnande.
Rolf Martinsson säger att han ”blinkar mycket till Bach”. Ovedersägligen gör han det men musiken är definitivt inte någon Bachpastisch. Ställvis är tonspråket arkaiserande med tydlig högbarock och hänsyftningar mot tidigare kyrkotonarter, ställvis rör det sig i romantikens fullmatade klangbilder för att plötsligt transformeras till nutida kluster. Det är fräscht, spännande och framförallt mycket njutbart.
Om Rolf Martinsson blinkar åt Bach måste väl Göran Greider blinka åt Picander, den underordnade tjänstemannen som skrev texterna till många av Bachs verk. Även om Greiders texter är litterärt mer högtstående finns det samma troskyldighet och höga andliga lyftning. Det är enkla ord som skapar stor poesi.
Och om utförandet inget annat än gott. Solisterna förvaltade sina stora partier väl, körklangen var mycket fin och den lilla instrumentalensemblen välljudande. Dirigenten Alexander Einarsson forcerade inte utan var mycket noggrann med att låta verket få sin naturliga andning.
Lukaspassionen är utan tvivel ett verk som försvarar en plats inom svensk kyrkomusik. Trots sina många kvaliteter kräver det inte alltför stora resurser vid ett uppförande och förhoppningsvis kommer det att tas upp på många fler ställen.
Lars-Erik Larsson