Kontakt

Petri Sångare är öppna för förfrågningar om konserter och kan även erbjuda andra former av musikaliska tjänster, exempelvis vid evenemang eller skivinspelningar.

Vill du komma i kontakt med Petri Sångare är du välkommen att maila till ordförande Anders Bjerkén.

Körens organisationsnummer:  802454-4853

Körens bankgironummer:  667-7876

Vid ekonomiska spörsmål kontakta kassör Carl Johan Wallentin.

.