Passion i behändigt format

Sydsvenska Dagbladet: ”Passion i behändigt format”

Konsertartist: Lukaspassionen av Rolf Martinsson (musik) och Göran Greider (text). Petri Sångare.

Konsertlokal: S:t Petri kyrka, Malmö

Konsertdatum: 2012-04-01

Det är passionstid, Johannes- och Matteuspassionens tid. Till traditionerna sällar sig en ny Lukaspassion, med musik av Rolf Martinsson och texter av Göran Greider. Idén är mer än hedervärd. Bakom den står Martinssons förläggare Gehrmans och Svenska Kyrkans studieförbund Sensus. Det har inneburit att verket inom loppet av tre dar “uruppförs” på tolv olika ställen i landet. En sällsynt kraftsamling!
I konceptet ligger att körinsatserna skall vara överkomliga för även andra än den yppersta eliten och antalet instrumentalister rimligt – sex musiker med orgel (Alexander Lundberg) och oboe (Martin Brommann) som karaktärsgivare.
Samma folkbildningsideal besjälade förr Radiotjänst, vilket fick Lars-Erik Larsson att komponera bl a “Förklädd gud”. En musikalisk passion har sina givna mönster, och Rolf Martinsson har gått in i uppgiften med blick för traditionen. Det sitter vid hans sida en Bach förklädd. Men där Bach och hans poet Picander predikade ortodoxi kan den nutida lyrikern Göran Greider förhålla sig subjektivt, vardagligare, friare. Och Martinsson lämpar sitt moderata tonspråk därefter.
Körsatserna lyfte Petri Sångare fram med skimrande soprantoner och samstämd dynamik, så smältande svenskt körklangsaktiga som man kan önska, och Helene Ranada och Jonas Samuelsson saknade inte solistisk auktoritet. Allt sammanhölls genom dirigenten Alexander Einarssons lugna och diskreta tydlighet.

I ett stycke med två timmars speltid finns ändå en inbyggd risk: det kan bli utdraget och spänningslöst. När man nått nummer 16 av 31 inslag lyfte emellertid Lukaspassionen. Den fick en klarare profil, både melodiöst och oemotståndligt intagande. Samma verkan hade ett nästan visartat mellanspel i een senare delen. Då hade också tonsättaren kopplat in på ett mer växlingsrikt spår, vilket gjorde finalsatserna till krön på ett ambitiöst och användbart verk, Projektet och prestationerna är värda odelat beröm.

Carlhåkan Larsén