Dirigenten

Karin Oldgren är utbildad kyrkomusiker, kör- och orkesterdirigent på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Karin har haft långvariga engagemang som kyrkomusiker i olika församlingar i Stockholm, senast i Engelbrekts församling där hon 2016 grundade Hjorthagens kammarkör och Hjorthagens vokalensemble som under kort tid nådde stora framgångar såväl på hemmaplan som internationellt. Vid sidan av sitt värv som kyrkomusiker har Karin också lett manskören Stockholms studentsångare under tio år, varit lektor i körsång och kördirigering vid Musikhögskolan i Örebro under ett decennium, arbetat på musikförlag samt frilansat som pedagog och dirigent, bland annat med återkommande uppdrag för Radiokören.


Karin Oldgren tilldelades 2016 Stockholms Stifts utmärkelse Ceciliapriset och blev 2019 utsedd till Årets körledare av Föreningen Sveriges körledare och Rosenborgstiftelsen. 
Med en stabil förankring i den västerländska konstmusiken parad med en stark drivkraft att aktivt utveckla såväl musik som uttryck i samklang med tiden är hennes mål att röra och beröra genom sitt musicerande.  

 

[ps-singers]