Kören

Petri Sångare är en kammarkör med hemvist i Malmö St Petri kyrka. Kören leds av dirigenten Alexander Einarsson och har en bred repertoar, med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Petri Sångares främsta genre är a capellamusik, men kören framför även regelbundet standardverk från 1700- och 1800-talen och då i samarbete med Malmöregionens ledande musiker.

Petri Sångares ambitionsnivå har sedan starten 2010 varit hög med ungefär 25 konserter per säsong. Detta kräver engagemang av körens medlemmar som till största delen är amatörer. Körens repetitioner och konsertverksamhet präglas av omsorg för text, musik och musikaliskt samspel mellan kör och dirigent. Petri Sångare har på kort tid nått framgångar då kören vunnit första pris i Internationella körtävlingarna i Krakow (2014) och andra pris i Grand Prix i Tours (2015). Petri Sångare deltog som enda svenska kör i World Choir Games i Sydafrika (2018), och tilldelades guldmedaljer i kategorierna Musica Sacra a cappella och Musica Contemporanea.

Nationella medier har uppmärksammat Petri Sångare och kören har flera gånger framträtt i SVT och TV4. Nämnas kan exempelvis öppningsakten i finalen av Eurovision Song Contest 2013. Petri Sångare har även gjort flera liveframträdanden i Sveriges Radio P2, samt i Danska Radion.

Petri Sångare is a chamber choir from St. Petri Church in Malmö, Sweden. Under its choirmaster and director Alexander Einarsson, the ensemble boasts a wide-ranging repertoire with a focus on contemporary Western classical music. Petri Sångare’s primary genre is a capella music, but the choir regularly teams up with leading musicians of the Malmö region to perform 18 th and 19 th century standard works.

Ever since its founding in 2010, Petri Sångare has upheld a high standard and ambition level, performing around 25 concerts per season. This requires major commitment from the choir members who are for the most part amateurs. Both rehearsals and concerts are characterised by great attention to diction, muciality and musical teamwork between choir and director. Petri Sångare has enjoyed a great deal of success in its short lifetime, winning first prize at the Carcovia Cantans International Choir Festival in Krakow (2014) and second prize at the Choir Grand Prix in Tours (2015). Petri Sångare was the only Swedish choir to take part in the  World Choir Games in South Africa (2018) and was awarded gold medals in the categories Musica Sacra a cappella and Musica Contemporanea.

Petri Sångare has also attracted the attention of national media, and has performed several times on the primary Swedish television networks SVT and TV4. These merits include the opening ceremony of the Eurovision Song Contest in 2013. Petri Sångare has also performed live on several occasions on both Swedish and Danish radio. (Text: Johan Rosquist)