Kören

Petri Sångare är en kammarkör med hemvist i Malmö St Petri kyrka. Kören har en bred repertoar, med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Petri Sångares främsta genre är a capellamusik, men kören framför även regelbundet standardverk från 1700- och 1800-talen och då i samarbete med Malmöregionens ledande musiker.

Petri Sångares ambitionsnivå har sedan starten 2010 varit hög med ungefär 25 konserter per säsong. Detta kräver engagemang av körens medlemmar som till största delen är amatörer. Körens repetitioner och konsertverksamhet präglas av omsorg för text, musik och musikaliskt samspel mellan kör och dirigent. Petri Sångare har på kort tid nått framgångar då kören vunnit första pris i Internationella körtävlingarna i Krakow (2014) och andra pris i Grand Prix i Tours (2015). Petri Sångare deltog som enda svenska kör i World Choir Games i Sydafrika (2018), och tilldelades guldmedaljer i kategorierna Musica Sacra a cappella och Musica Contemporanea.

Nationella medier har uppmärksammat Petri Sångare och kören har flera gånger framträtt i SVT och TV4. Nämnas kan exempelvis öppningsakten i finalen av Eurovision Song Contest 2013. Petri Sångare har även gjort flera liveframträdanden i Sveriges Radio P2, samt i Danska Radion.