2016-03-06 En afton med Poulenc

Kom och lyssna på oss när vi framför Stabat Mater av Francis Poulenc den 6/3

Konsert för orgel, stråkorkester och pukor
Litanies à la Vierge Noire för damkör och stråkorkester
Stabat Mater för sopransolo, blandad kör och orkester

PETRI SÅNGARE och orkester
Sofie Asplund, sopran
Carl Adam Landström, orgel
Dirigent: Alexander Einarsson

Konsertprogrammet bjuder på tre olika musikstycken som har en sak gemensamt – pilgrimsklostret Notre-Dame de Roc-Amadour, dit Francis Poulenc sökte sig vid flera tillfällen i sitt liv och inspirerad av sina vistelser där komponerade några av sina förnämsta musikstycken.

Det tidigast fullbordade av dessa är Litanies à la Vierge Noire, hans första verk av uttryckligen religiös karaktär.
Orgelkonserten var redan under bearbetning vid samma tid, men färdigställdes inte förrän ett par år senare och är än idag det enda verket i sitt slag inom den klassiska symfonirepertoaren.
Poulencs mästerverk Stabat Mater – ”ett requiem utan förtvivlan”, med hans egna ord – tillkom ett drygt decennium senare och har även det blivit ett av de stora verken inom sin genre.

Fri entré