Med sikte på Sydafrika

Programtiteln syftar på den förestående resan till Tshwane i Pretoria, där Petri Sångare som enda svenska kör i juli ska tävla vid World Choir Games. World Choir Games kallas ibland för OS i körsång och Petri Sångare deltar i kategorierna Sacred Music och Contemporary Music.

Eftersom tävlingsreglerna vid WCG stipulerar diverse olika parametrar, blir det ett varierat program på flera olika språk, i olika stilar och från flera olika tidsperioder. Bland tonsättarna kan nämnas tex Heinrich Schütz, Joseph Ryelandt, Mark Kilstofte och James MacMillan.

Under våren 2018 kommer Petri Sångare att framföra valda delar av sina tävlingsprogram vid sju konserter på olika platser i Södra Sverige.

Varmt välkommen!