Kören

Petri Sångare är en kammarkör med hemvist i Malmö St Petri kyrka. Kören har en bred repertoar, med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Petri Sångares främsta genre är a capellamusik, men kören framför även regelbundet standardverk från 1700- och 1800-talen och då i samarbete med Malmöregionens ledande musiker. Petri Sångares ambitionsnivå har sedan starten 2010 … Fortsätt läsa Kören